- BILDBANK på kommande!
- KUVAPANKKI kehitteillä!

Family Reunion Knipan 14 augusti 1982Click on picture to enlarge

Översta raden från vänster: Olle Wanamo, Raimo Latva, Ingvar Jonsson, Siv född Holmberg, Carita född Holmberg, Raija född Latva, Gun-Lis född Holmberg, Christel född Wanamo, Inge-Maj född Lundberg, Britt Holmberg, Reijo Latva.

Främre raden från vänster: Ull-Britt född Lundberg, Kenneth Holmberg, Ulf Holmberg, Christer Holmberg och Tom Wanamo

Saknade kusiner :

Deltog ej : Berit född Holmberg, Bo Holmberg, Tage Jönsson.
Hade redan rest hem när bilden togs : Stig Holmberg.
Avlidit : Birgit född Holmberg, 1981.


Click on picture to enlarge

Sigrid o Walfrids kvarlevande barn den 14 augusti 1982 på Knipan.
Från vänster : Gunnel Wanamo, Harry Holmberg, Greta Jonsson, Pelle Holmberg, Göta Lundberg.


Se också: Alkuperäinen kutsu sukujuhliin 1982 / Inbjudan till släktmötet 1982